Netolerancija na hranu (IgG) 46

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Alergija

Tehnika ispitivanja

EIA

Medicinske indikacije

Preosetljivost na hranu

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

8 dana na 2-8

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena