Albumini

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑dehidratacija ↓bolesti jetre, bubrega, opekotine,infekcije, malabsorbcija, malnutricija

Tip i kolicina uzorka

Serum, EDTA puna krv, heparin plazma 0,2 ml

Stabilnost analita

2,5 meseca na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena