pro-BNP

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑kongestivna srčana insuficijencija, disfukcija leve komore, akutni infarkt miokarda

Tip i kolicina uzorka

S,eP, hP 0,3 ml

Stabilnost analita

3 dana na 15-25°C 6 dana na 2-8°C, 1 godina na -20°C

Obrtno vreme

2 dana

Cena

3200

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena