Sedimentacija

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Westergreen

Medicinske indikacije

↑zapaljenski procesi, maligne bolesti,trudnoća, anemija

Tip i kolicina uzorka

cPK ceo uzorak

Stabilnost analita

2 sata na 20-25˚C

Obrtno vreme

4 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena