Trombociti

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Hematološka ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Medicinske indikacije

Tip i kolicina uzorka

ePK, kPK ceo uzorak

Stabilnost analita

Obrtno vreme

4 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena