Lamictal

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

HPLC

Medicinske indikacije

praćenje nivoa leka

Tip i kolicina uzorka

S, 0,5 ml

Stabilnost analita

6 meseci -20˚C

Obrtno vreme

10 do 15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena