17-OH-Progesteron

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑kongenitalna adrenalna hiperplazija, hirzutizam, sterilitet

Tip i kolicina uzorka

0,2 ml seruma

Stabilnost analita

24 sata na 2-8°C duži period na -20°C

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena