Insulin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↓dijabetes melittus tip I ↑insulinom, gladovanje

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

24 sata na na 2-8˚C 6 meseci na -20˚C

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena