Alfa amilaza

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑akutni pankreatitis, parotitis, obstrukcija salivarnog duktusa, ektopična trudnoća, intenstinalna obstrukcija, makroamilazemija

Tip i kolicina uzorka

Serum, heparin Plazma, Urin 0,2 ml

Stabilnost analita

S: 7 dana na 15-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena