Testosteron,slobodan

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

Određuje se kod stanja promene SHBG (Th kortikosteroidima, estrogenima, smanjena sinteza, sistemske bolesti, hipogonadizam kod muškaraca, policistični ovarijumi)

Tip i kolicina uzorka

S, eP,hP,cP 0,1 ml

Stabilnost analita

duži period na -20ºC

Obrtno vreme

4 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena