Auto-antitela (IgG) prema bazalnoj glomerularnoj membrani (GBM)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑progresivni glomerulonefritis, Goodpastureov sindrom

Tip i kolicina uzorka

0,5 ml seruma

Stabilnost analita

7 dana 2-8

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena