ACA IgM#(Anti-kardiolipinska IgM)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑fosfolipidni sindrom

Tip i kolicina uzorka

0,5 ml seruma

Stabilnost analita

4 dana na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena