AGA IgA#(Anti-glijadinska IgA)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑celijačna bolest

Tip i kolicina uzorka

0,2 ml seruma

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 ºC duže na -20ºC

Obrtno vreme

4 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena