Alfa-1-antitripsin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑akutni i hronični inflamatorni procesi; ↓plućni emfizem, bolesti jetre

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena