AMA-M2#(Anti-mitohondrijalna At)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑primarna bilijarna ciroza

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

4 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena