AMH

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↓smanjena ovarijalna rezerva ↑POCS

Tip i kolicina uzorka

Serum 0,1 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8 ºC duže na -20 ºC

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena