ANA (ENA) profil

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

IB

Medicinske indikacije

↑ autoimuna oboljenja

Tip i kolicina uzorka

serum 0,5 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena