ANA#(Anti nuklearna At)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑autoimune bolesti

Tip i kolicina uzorka

Serum 0,5 ml

Stabilnost analita

4 dana na 2 - 8ºC ili šest meseci na -20 ºC

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena