ANCA-PR3 (c-ANCA)#(Anti-neutrofilna#citoplazmatična At)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑autoimuni vaskulitis, glomerulonefritis

Tip i kolicina uzorka

Serum 0,5 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8 ºC duži period -15 do -25ºC

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena