Anti C1q

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↓urođena i stečena deficijencija, pojačana potrošnja kod infekcija i autoimunih oboljenja

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,1 ml

Stabilnost analita

na -20

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena