Anti centromerni #protein B At

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑progresivna sistemska skleroza, CREST sindrom

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,5ml

Stabilnost analita

15 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena