Anti LKM1 At

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑hronični autoimuni tiroiditis

Tip i kolicina uzorka

s, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena