Anti TPO At#(Anti-tireoperoksidazna At)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑ Hašimo tiroiditis, Graves-ova bolest

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,1 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena