Anti U1/RNP At

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑mešovita bolest vezivnog tkiva, sistemska skleroza, sistemski lupus

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

1600

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena