Anti-CCP

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑ reumatoidni artritis

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena