Anti-fosfolipidna IgG

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑fosfolipidni sindrom

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8 ºC duže na -20 ºC

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena