Anti-ICA At#At na ćelije pankreasnih ostrvaca

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑latentni dijabetes tipa 1

Tip i kolicina uzorka

S, eP 0,1 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena