Anti-insulinska At

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑kod pacijenata koji primaju insulin, smanjen efekat insulina

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

5 dana na 2-8 ºC duže na -20ºC

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena