Anti-parijetalna At#APA

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

IIF

Medicinske indikacije

↑Autoimuni gastritis, perniciozna anemija

Tip i kolicina uzorka

S 0,1 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

7 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena