Apo-B

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑udružen sa visokim nivoom LDL,povećan rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena