Antitela na#acetil holinske receptore

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

RRA

Medicinske indikacije

↑Myastenia gravis

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

2 dana na 2-8

Obrtno vreme

20 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena