Beta CrossLaps

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑povećana koštana resorpcija

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP 0,5 ml

Stabilnost analita

20-25ºC 8h S, 24h P 2-8ºC 8hS, 24hP 3 meseci na -20ºC

Obrtno vreme

5 dana

Cena

1500

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena