Antitrombin III

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↓tromboembolijske bolesti, potrošne koagulopatije, bolesti jetre

Tip i kolicina uzorka

cP 0,5 ml

Stabilnost analita

1 dan na 15-25

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena