Anti-TSHR#At na TSH receptore

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑ Graves-ova bolest

Tip i kolicina uzorka

S 0,2 ml

Stabilnost analita

3 dana na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena