Anti-t-TG IgG#(IgG antitela na tkivnu transglutaminazu)

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑preosetljivost na gluten (celijačna bolest)

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

4 dana na 2 - 8ºC ili šest meseci na -20 ºC

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena