Aquaporin 4 Antitela#AQP4

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

IIF

Medicinske indikacije

↑Neuromielitis optica

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

15 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena