ASCA IgG

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑Kronova bolest

Tip i kolicina uzorka

S 0,3 ml

Stabilnost analita

14 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena