ASOT

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑infekcija Streptokokom A

Tip i kolicina uzorka

s, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 20-25

Obrtno vreme

4 sata

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena