Beta-2-mikroglobulin

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↑limfoproliferativne, inflamatorne bolesti, virusne infekcije, kod pacijenata na hemodijalizi i odbacivanje renalnog transplantanta

Tip i kolicina uzorka

S, U

Stabilnost analita

2-8

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena