BNP

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CMIA

Medicinske indikacije

↑srčana insuficijencija, hipertrofija leve komore, akutni infarkt miokarda

Tip i kolicina uzorka

eP 0,5 ml

Stabilnost analita

24h na 2-8

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena