C1 inaktivator - funkcionalni

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Koagulaciona metoda

Medicinske indikacije

↓stečena defincijencija

Tip i kolicina uzorka

eP 0,5 ml

Stabilnost analita

3 dana na 20 - 25 C , 7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena