C1 inhibitor - koncentracija

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↓hereditarni angioedem

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

3 dana na 20 - 25 C , 7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena