C3-komplement

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑reumatske bolesti, virusni hepatitis, infarkt miokarda, sarkoidoza, tiroiditis ↓urođena deficijencija, imunološka oboljenja

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,2 ml

Stabilnost analita

2 dana na 20-25

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena