CA 15-3

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑karcinom dojke, karcinom pankreasa, pluća, benigne bolesti dojke i ovarijuma, endometrioza, upala u maloj karlici, trudnoća, laktacija

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

5 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena