CA 19-9

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑karcinom pankreasa, kolona, želuca, cistična fibroza, pakreatitis, akutni hepatitis

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP, cP 0,2 ml

Stabilnost analita

30 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena