AST

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Biohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Spektrofotometrija

Medicinske indikacije

↑bolesti udružene sa destrukcijom hepatocita, neparenhimske bolesti jetre, oštećenja skeletnih i srčanih mišića

Tip i kolicina uzorka

S, hP, eP 0,2 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

6 sati

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena