CA 50

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑karcinom pankreasa,ekstrahepatična holestaza

Tip i kolicina uzorka

s 0,5 ml

Stabilnost analita

7 dana na 2-8

Obrtno vreme

10 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena