C-peptid

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

CLIA

Medicinske indikacije

↓smanjena sekrecija insulina

Tip i kolicina uzorka

S, hP 0,3 ml

Stabilnost analita

7 dana na -20

Obrtno vreme

1 dan

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena