C1q - imunikompleks

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ELISA

Medicinske indikacije

↑sistemski lupus, reumatoidni artritis

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 mL

Stabilnost analita

24 sata 2-8˚C duže -20˚C

Obrtno vreme

3 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena

brisati