Cyfra 21-1

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

ECLIA

Medicinske indikacije

↑skvamocelularni karcinom bronha

Tip i kolicina uzorka

S, eP, hP, cP 0.3 ml

Stabilnost analita

4 nedelje na 2-8

Obrtno vreme

2 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena