Cystatin C

Grupa

Biohemija

Podgrupa

Imunohemijska ispitivanja

Tehnika ispitivanja

Imunoturbidimetrija

Medicinske indikacije

↑smanjena glomerularna filtracija

Tip i kolicina uzorka

S 0,5 ml

Stabilnost analita

24 h na 2-8˚C 1 mesec -20ºC

Obrtno vreme

5 dana

Cena

0

Potrebno je ukljuciti

Uzimanje materijala

Napomena